Hjem | Om oss

Om oss

Ose Mat og Kultur er ein frivillig organisasjon blei etablera i 1994. Matmarknaden på Ose blei fyrste gong arrangert i juli 1995 og har blitt eit fast innslag kvar sommar. Dette er ein marknad basert på tradisjon innan mat, husflid, kunsthandverk og aktivitetar.

 

Me ynskjer å skape aktivitet og engasjemang i lokalmiljøet. Utan hjelp fra mange sambygdingar hadde det ikkje vore mogeleg å arrangere denne markanden. Ei stor takk til alle dei som kvart år er med og bidreg til å setje Ose på kartet.

 

Styret i Ose Mat og Kultur består av:

Ragnhild Sordal mob. 48 15 92 59

Vigdis Beisland mob. 97 18 13 06

William Wiki mob. 95 27 71 19

Olav Arnfinn Arneberg mob. 97 52 15 39